Informatie Zorgplan
Informatie Zorgplan
Het is belangrijk om uw huisdier zo gezond mogelijk te houden. Daarom moeten we voorkomen dat uw huisdier ziek wordt. Vanuit dit oogpunt is het zorgplan bedacht. De nadruk ligt hierbij op de preventieve diergeneeskundige zorg. Als u gebruik maakt van het zorgplan krijgt uw huisdier alle noodzakelijke preventieve behandelingen. Op deze manier kunt u laagdrempelig de gezondheid van uw huisdier laten controleren. U sluit het zorgplan voor een jaar af en betaalt het zorgplan per maand.

Klik hier voor het incasso formulier

Het levert u ruim 30 procent voordeel op in vergelijking met de reguliere prijzen. Bovendien spreid u de kosten over het gehele jaar.

- Kosten:
De kosten zijn afhankelijk van het soort dier (hond of kat) en het gewicht van uw huisdier. Klik hier voor het overzicht.

- Vaccinaties:
De jaarlijkse “basis” vaccinaties zoals wordt geadviseerd door MSD Animal Health vallen binnen het zorgplan. Omdat we van mening zijn dat de neusdruppel vaccinatie tegen besmettelijke hondenhoest (kennelhoest) voor bijna alle honden ook belangrijk is, valt deze ook in het plan. Gezien de rabiës (hondsdolheid) inenting alleen in het buitenland nodig is en bovendien 3 jaar geldig is vinden wij het niet zinvol om deze in het jaarlijkse plan op te nemen. Bij katten die naar het pension gaan adviseren we de bordetella (neusdruppel) inenting. Deze inenting is echter voor zo’n kleine groep van belang dat we ook deze niet in het plan hebben meegenomen.

- Titerbepaling:
In principe valt de titerbepaling niet binnen het zorgplan. Dit komt omdat we adviseren altijd jaarlijks de ziekte van Weil inenting te geven. Deze inenting is namelijk niet te bepalen door middel van de titer en zeer belangrijk om uw huisdier goed tegen te beschermen. Klik hier voor meer informatie over titerbepaling en hier over de ziekte van weil. Uiteraard kunt u wel los de titerbepaling toevoegen. Mocht uit de uitslag blijken dat uw huisdier de aanvullende inentingen ook nodig heeft vallen deze natuurlijk wel weer binnen het zorgplan.

- Ontworming:
Binnen het zorgplan wordt uw huisdier gedurende het jaar 4x ontwormd. U kan uit al onze beschikbare ontwormingsmiddelen kiezen. U kan er uiteraard ook voor kiezen om de ontlasting te laten onderzoeken in plaats van preventief te ontwormen (mocht uit het onderzoek blijken dat ontworming nodig is valt dit niet nogmaals binnen het zorgplan).

- Vlooien/teken bestrijding:
Gedurende de gehele looptijd van het zorgplan wordt uw huisdier beschermd tegen vlooien en/of teken. U kan zelf kiezen welk middel u hiervoor wilt gebruiken. Uiteraard kunnen we u hiermee helpen.

- Consult dierenartsassistente:
Als u gebruikt maakt van het zorgplan kunt u onbeperkt en gratis assistente afspraken maken. Deze afspraken kunnen gemaakt worden voor bijvoorbeeld het knippen van de nagels, preventief anaalklieren ledigen, gewichtscontroles en uitleg over bijvoorbeeld tandenpoetsen.

- Gebitsreiniging:
Één keer per jaar voeren we een gebitsanering uit. Dit omvat de narcose, het verwijderen van het tandsteen en tandplaque. Vervolgens worden alle tanden en kiezen geïnspecteerd. Tenslotte wordt het gehele gebit gepolijst. Mocht het nodig zijn om aanvullend röntgenfoto’s te maken of dat er extracties nodig zijn dan overleggen we dit met u. De kosten voor deze ingrepen zitten niet in het pakket.

- Urineonderzoek:
Met urineonderzoek kunnen we nakijken of uw dier mogelijk nierproblemen, suikerziekte, blaasgruis of een blaasontsteking heeft. Wanneer we dit vroegtijdig ontdekken kunnen we snel een behandeling instellen en ernstige problemen voorkomen. U dient de urine zelf op te vangen en het liefst binnen drie uur bij ons te brengen voor een betrouwbare uitslag.

- Bloedonderzoek:
Voor het bloedonderzoek maken we een afspraak. We nemen dan wat bloed af en gaan deze onderzoeken. We kijken naar de hoogte van het ureum en de creatinine. Deze waarden zeggen iets over de functie van de nier. We bepalen de bloedsuikerspiegel. Bovendien bepalen we ook de leverwaarden (alkalisch fosfatase en GPT). Ten slotte meten we het totaal eiwit en albumine. Deze waarden samen zeggen iets over de algemene opname en verlies van voedingsstoffen door het lichaam. Door al deze waarden te bepalen krijgen we informatie over het functioneren van belangrijke organen. Ook voor jonge dieren zijn deze waarden van belang. Jonge dieren zullen minder snel afwijkingen vertonen, maar het is belangrijk om normaalwaardes te hebben van uw dier. Ieder dier heeft zijn eigen normaalwaarden. Hierdoor kunnen we een lichte stijging al in beeld brengen.

- Bloeddrukmeting:
Voor een bloeddrukmeting maakt u een afspraak. Tijdens dit onderzoek scheren we klein plekje van de voorpoot (waar het bloedvat loopt). Vervolgens kunnen we met een speciaal apparaat de bloeddruk meten. Bij veel aandoeningen aan bijvoorbeeld het hart, nieren en schildklier gaat de bloeddruk stijgen. Ook kan echter de bloeddruk zonder aanwijsbare oorzaak verhoogd zijn. Wanneer we op tijd de hoge bloeddruk ontdekken kunnen we ernstige aandoeningen aan de ogen, hart en hersenen voorkomen.

- Echo-onderzoek:
Het echo-onderzoek omvat een uitgebreide echo van de gehele buik. Wanneer u de afspraak maakt zullen we adviseren om met uw dier nuchter te komen. Hierdoor kunnen we ook de maag goed in beeld brengen. Vervolgens worden alle buikorganen bekeken. We kunnen bijvoorbeeld bekijken of er afwijkende diktes en structuren zichtbaar zijn. Wanneer er iets afwijkends zichtbaar is kunnen we al vroegtijdig dit onderzoeken en indien nodig behandelen.

- Afsluiten:
Wanneer u het zorgplan wilt afsluiten vult u het formulier van het zorgplan in. Klik hier om het te downloaden. Bij de balie invullen kan uiteraard ook. Het formulier stuurt u naar ons op of levert u in bij de balie. De kosten van de eerste maand plus de eenmalige administratiekosten worden bij afname van de eerste producten aan de balie voldaan. Vervolgens wordt het maandbedrag maandelijks via automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven. Aan het eind van het abonnementsjaar wordt het plan automatisch verlengd. Indien u dit niet wilt, dient u dit minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk aan te geven.

- Verschil met een verzekering:
Het zorgplan van Dierenkliniek De Aam omvat de preventieve zorg voor uw dier. Verzekeringen vergoeden meestal alleen de kosten indien uw huisdier ook daadwerkelijk ziek is. We adviseren daarom het zorgplan voor zowel verzekerde als niet verzekerde dieren.

- Wijzigingen in het maandelijks bedrag:
Indien het door prijsstijgingen nodig is om het maandelijks bedrag van het zorgplan te verhogen zullen we u dit minimaal één maand van te voren via de mail over informeren. U heeft dan altijd het recht om het zorgplan direct te beëindigen. Standaard corrigeren we het abonnementstarief jaarlijks op basis van inflatie (CBS consumentenprijsindex).

- Opzeggen
U kan het zorgplan ten alle tijden opzeggen. Wanneer u tijdens de jaarlijkse looptijd opzegt, worden de reeds afgenomen producten tegen de normale prijs verrekend met de reeds betaalde termijnen. Het restant wordt bij u in rekening gebracht en via automatische incasso geïncasseerd. Wanneer uw maandelijkse termijn niet wordt betaald zetten we ook het zorgplan stop en vindt eenzelfde verrekening plaats.

Bij overige vragen kunt u altijd contact opnemen.
Het is belangrijk om uw huisdier zo gezond mogelijk te houden. Daarom moeten we voorkomen dat uw huisdier ziek wordt. Vanuit dit oogpunt is het zorgplan bedacht. De nadruk ligt hierbij op de preventieve diergeneeskundige zorg. Als u gebruik maakt van het zorgplan krijgt uw huisdier alle noodzakelijke preventieve behandelingen. Op deze manier kunt u laagdrempelig de gezondheid van uw huisdier laten controleren. U sluit het zorgplan voor een jaar af en betaalt het zorgplan per maand.

Klik hier voor het incasso formulier

Het levert u ruim 30 procent voordeel op in vergelijking met de reguliere prijzen. Bovendien spreid u de kosten over het gehele jaar.

- Kosten:
De kosten zijn afhankelijk van het soort dier (hond of kat) en het gewicht van uw huisdier. Klik hier voor het overzicht.

- Vaccinaties:
De jaarlijkse “basis” vaccinaties zoals wordt geadviseerd door MSD Animal Health vallen binnen het zorgplan. Omdat we van mening zijn dat de neusdruppel vaccinatie tegen besmettelijke hondenhoest (kennelhoest) voor bijna alle honden ook belangrijk is, valt deze ook in het plan. Gezien de rabiës (hondsdolheid) inenting alleen in het buitenland nodig is en bovendien 3 jaar geldig is vinden wij het niet zinvol om deze in het jaarlijkse plan op te nemen. Bij katten die naar het pension gaan adviseren we de bordetella (neusdruppel) inenting. Deze inenting is echter voor zo’n kleine groep van belang dat we ook deze niet in het plan hebben meegenomen.

- Titerbepaling:
In principe valt de titerbepaling niet binnen het zorgplan. Dit komt omdat we adviseren altijd jaarlijks de ziekte van Weil inenting te geven. Deze inenting is namelijk niet te bepalen door middel van de titer en zeer belangrijk om uw huisdier goed tegen te beschermen. Klik hier voor meer informatie over titerbepaling en hier over de ziekte van weil. Uiteraard kunt u wel los de titerbepaling toevoegen. Mocht uit de uitslag blijken dat uw huisdier de aanvullende inentingen ook nodig heeft vallen deze natuurlijk wel weer binnen het zorgplan.

- Ontworming:
Binnen het zorgplan wordt uw huisdier gedurende het jaar 4x ontwormd. U kan uit al onze beschikbare ontwormingsmiddelen kiezen. U kan er uiteraard ook voor kiezen om de ontlasting te laten onderzoeken in plaats van preventief te ontwormen (mocht uit het onderzoek blijken dat ontworming nodig is valt dit niet nogmaals binnen het zorgplan).

- Vlooien/teken bestrijding:
Gedurende de gehele looptijd van het zorgplan wordt uw huisdier beschermd tegen vlooien en/of teken. U kan zelf kiezen welk middel u hiervoor wilt gebruiken. Uiteraard kunnen we u hiermee helpen.

- Consult dierenartsassistente:
Als u gebruikt maakt van het zorgplan kunt u onbeperkt en gratis assistente afspraken maken. Deze afspraken kunnen gemaakt worden voor bijvoorbeeld het knippen van de nagels, preventief anaalklieren ledigen, gewichtscontroles en uitleg over bijvoorbeeld tandenpoetsen.

- Gebitsreiniging:
Één keer per jaar voeren we een gebitsanering uit. Dit omvat de narcose, het verwijderen van het tandsteen en tandplaque. Vervolgens worden alle tanden en kiezen geïnspecteerd. Tenslotte wordt het gehele gebit gepolijst. Mocht het nodig zijn om aanvullend röntgenfoto’s te maken of dat er extracties nodig zijn dan overleggen we dit met u. De kosten voor deze ingrepen zitten niet in het pakket.

- Urineonderzoek:
Met urineonderzoek kunnen we nakijken of uw dier mogelijk nierproblemen, suikerziekte, blaasgruis of een blaasontsteking heeft. Wanneer we dit vroegtijdig ontdekken kunnen we snel een behandeling instellen en ernstige problemen voorkomen. U dient de urine zelf op te vangen en het liefst binnen drie uur bij ons te brengen voor een betrouwbare uitslag.

- Bloedonderzoek:
Voor het bloedonderzoek maken we een afspraak. We nemen dan wat bloed af en gaan deze onderzoeken. We kijken naar de hoogte van het ureum en de creatinine. Deze waarden zeggen iets over de functie van de nier. We bepalen de bloedsuikerspiegel. Bovendien bepalen we ook de leverwaarden (alkalisch fosfatase en GPT). Ten slotte meten we het totaal eiwit en albumine. Deze waarden samen zeggen iets over de algemene opname en verlies van voedingsstoffen door het lichaam. Door al deze waarden te bepalen krijgen we informatie over het functioneren van belangrijke organen. Ook voor jonge dieren zijn deze waarden van belang. Jonge dieren zullen minder snel afwijkingen vertonen, maar het is belangrijk om normaalwaardes te hebben van uw dier. Ieder dier heeft zijn eigen normaalwaarden. Hierdoor kunnen we een lichte stijging al in beeld brengen.

- Bloeddrukmeting:
Voor een bloeddrukmeting maakt u een afspraak. Tijdens dit onderzoek scheren we klein plekje van de voorpoot (waar het bloedvat loopt). Vervolgens kunnen we met een speciaal apparaat de bloeddruk meten. Bij veel aandoeningen aan bijvoorbeeld het hart, nieren en schildklier gaat de bloeddruk stijgen. Ook kan echter de bloeddruk zonder aanwijsbare oorzaak verhoogd zijn. Wanneer we op tijd de hoge bloeddruk ontdekken kunnen we ernstige aandoeningen aan de ogen, hart en hersenen voorkomen.

- Echo-onderzoek:
Het echo-onderzoek omvat een uitgebreide echo van de gehele buik. Wanneer u de afspraak maakt zullen we adviseren om met uw dier nuchter te komen. Hierdoor kunnen we ook de maag goed in beeld brengen. Vervolgens worden alle buikorganen bekeken. We kunnen bijvoorbeeld bekijken of er afwijkende diktes en structuren zichtbaar zijn. Wanneer er iets afwijkends zichtbaar is kunnen we al vroegtijdig dit onderzoeken en indien nodig behandelen.

- Afsluiten:
Wanneer u het zorgplan wilt afsluiten vult u het formulier van het zorgplan in. Klik hier om het te downloaden. Bij de balie invullen kan uiteraard ook. Het formulier stuurt u naar ons op of levert u in bij de balie. De kosten van de eerste maand plus de eenmalige administratiekosten worden bij afname van de eerste producten aan de balie voldaan. Vervolgens wordt het maandbedrag maandelijks via automatische incasso van uw bankrekening afgeschreven. Aan het eind van het abonnementsjaar wordt het plan automatisch verlengd. Indien u dit niet wilt, dient u dit minimaal 1 maand van tevoren schriftelijk aan te geven.

- Verschil met een verzekering:
Het zorgplan van Dierenkliniek De Aam omvat de preventieve zorg voor uw dier. Verzekeringen vergoeden meestal alleen de kosten indien uw huisdier ook daadwerkelijk ziek is. We adviseren daarom het zorgplan voor zowel verzekerde als niet verzekerde dieren.

- Wijzigingen in het maandelijks bedrag:
Indien het door prijsstijgingen nodig is om het maandelijks bedrag van het zorgplan te verhogen zullen we u dit minimaal één maand van te voren via de mail over informeren. U heeft dan altijd het recht om het zorgplan direct te beëindigen. Standaard corrigeren we het abonnementstarief jaarlijks op basis van inflatie (CBS consumentenprijsindex).

- Opzeggen
U kan het zorgplan ten alle tijden opzeggen. Wanneer u tijdens de jaarlijkse looptijd opzegt, worden de reeds afgenomen producten tegen de normale prijs verrekend met de reeds betaalde termijnen. Het restant wordt bij u in rekening gebracht en via automatische incasso geïncasseerd. Wanneer uw maandelijkse termijn niet wordt betaald zetten we ook het zorgplan stop en vindt eenzelfde verrekening plaats.

Bij overige vragen kunt u altijd contact opnemen.
Direct en persoonlijk contact  |  365 dagen per jaar bereikbaar  |  Met 9 verschillende locaties altijd dichtbij

- Direct en persoonlijk contact -

- 365 dagen per jaar bereikbaar -

- Met 13 verschillende locaties altijd dichtbij -

Onze dierenkliniek is er klaar voor!

 

Voor het afhalen van medicatie, voeding of andere middelen bent u gedurende de openingstijden altijd welkom. Ook als u een vraag of advies wilt kunt u gerust bij ons binnenlopen.

 

Voor operaties en consulten werken wij op afspraak. Hierdoor zijn de wachttijden zo beperkt mogelijk. Wel zo prettig voor u en uw huisdier.

Direct en persoonlijk contact  |  365 dagen per jaar bereikbaar  |  Met 13 verschillende locaties altijd dichtbij

Onze dierenkliniek is er klaar voor!

 

Voor het afhalen van medicatie, voeding of andere middelen bent u gedurende de openingstijden altijd welkom. Ook als u een vraag of advies wilt kunt u gerust bij ons binnenlopen.

 

Voor operaties en consulten werken wij op afspraak. Hierdoor zijn de wachttijden zo beperkt mogelijk. Wel zo prettig voor u en uw huisdier.

Laten we eens afspreken?

 

Gebruik onderstaand formulier voor je vragen en/of opmerkingen. Ik kom er zo snel mogelijk op terug.

Locatie Elst :

Nieuwe Aamsestraat 26c, 6662 ND Elst

Maandag

 08:30

 19:00

Dinsdag

 08:30

 18:00

Woensdag

 08:30

 19:00

Donderdag

 08:30

 18:00

Vrijdag

 08:30

 18:00

Zaterdag

 10:30

 11:30

Dagelijks zijn we gesloten tussen 12.30 – 13.30

Klik voor navigatie

Locatie Groesbeek :

Bredeweg 109, 6562 DD Groesbeek

Maandag

 08:30 - 10:30

 18:00 - 19:30

Dinsdag

 08:30

 10:30

Woensdag

 08:30 - 10:30

 19:15 - 20:15

Donderdag

 08:30

 10:30

Vrijdag

 08:30

 10:30

Zaterdag

 08:30

 09:30

Gezien we ook afwezig kunnen zijn i.v.m. huisbezoeken, graag even bellen van te voren als u langs wilt komen. Indien u buiten de openingstijden een afspraak wenst kunnen we dit vaak ook in overleg inplannen.

Klik voor navigatie

Rooster Rijdende Dierenarts :

Molenhoek, winkelcentrum (Plus)

Maandag

16:15 - 17:00

Beek, Marius DHZ Markt

Woensdag

15:00 - 16:00

Leuth, kerkplein

Woensdag

16:15 - 17:00

Mook, winkelcentrum

Woensdag

17:30 - 18:15

Ooij, Reiner van Ooiplein

Vrijdag

16:00 - 16:45

Millingen, Kastanjeplein

Vrijdag

16:15 - 17:00

Elden, informatie volgt

 

 

K

K

Klik voor actuele informatie